centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

kwiecień 2017
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "JAK PROWADZIĆ I PROMOWAĆ BLOG FIRMOWY"
25 kwietnia | Warszawa | warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
26 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – poziom podstawowy"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ŚWIADCZENIA USŁUG FARMACEUTYCZNYCH (ZASADY, BŁĘDY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FARMACEUTY)"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
27 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – poziom średniozaawansowany"
27 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PO ZMIANIE SYSTEMÓW WSPARCIA"
27 kwietnia | Warszawa | 78 edycja seminarium AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO „ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI W INTERNECIE. ASPEKTY PRAWNE HEJTU I MOWY NIENAWIŚCI”
maj 2017
9 maja | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE - JAK KORZYSTAĆ Z ePUAP"
9 maja | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA"
9 maja | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
10-11 maja | Pałac Alexandrium**** | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
16 maja | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
17 maja | Warszawa | szkolenie "REPRYWATYZACJA NIERUCHOMOŚCI W POLSCE - AKTUALNE PROBLEMY I ORZECZNICTWO"
17 maja | Warszawa | szkolenie "POZYSKIWANIE I GROMADZENIE ELEKTRONICZNEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO"
18 maja | Warszawa | 26 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE „REPOZYTORIA PRAC NAUKOWYCH - ASPEKTY INFORMATYCZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE”
18 maja | Warszawa | szkolenie "JAK PRZECIWDZIAŁAĆ "WCIĄGNIĘCIU" W OSZUSTWA I TZW. KARUZELE VAT"
23 maja | Warszawa | XXII FORUM ADO/ABI
24 maja | Warszawa | XXV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "FUNKCJONOWANIE ARCHIWÓW W ANALOGOWYM I CYFROWYM ŚWIECIE"
24 maja | Warszawa | szkolenie "DIGITALIZACJA MUZEALIÓW I UTWORÓW PLASTYCZNYCH - UDOSTĘPNIANIE i EKSPLOATACJA"
24 maja | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
30 maja | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
31 maja | Warszawa | warsztat "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
31 maja | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
31 maja | Warszawa | szkolenie "SYSTEM HANDLU EMISJAMI W AKTUALNYM I PRZYSZŁYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78