centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Styczeń 2017
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "MINIMALNE WYNAGRODZENIE W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH"
19 stycznia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
19 stycznia | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY co każdy e-marketer powinien wiedzieć o narzędziach google?"
19 stycznia | Warszawa | LV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTRAKTOWANIE USŁUG HR"
24 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu DIGITALIZACJA "OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE"
24 stycznia | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA"
24 stycznia | Warszawa | XXII seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
25 stycznia | Warszawa | warsztaty "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI"
25 stycznia | Warszawa | 84 edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE - ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE"
25 stycznia | Warszawa | szkolenie „PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJACYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT"
26 stycznia | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO, INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PROMOCJI NAUKI"
26 stycznia | Warszawa | seminarium "PROBLEMY SZKOLNEGO „ŻYCIA W SIECI” RYZYKA PRAWNE, ORGANIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE"
31 stycznia | Warszawa | LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ANALITYKA BIG DATA WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI"
31 stycznia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
Luty 2017
1 lutego | Warszawa | XII edycja MEDICA INFO "KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH - SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW"
1 lutego | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
1 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
7 lutego | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
7 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "RACHUNKI BANKOWE NOTARIUSZY"
14 lutego | Warszawa | konferencja "OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPO). ASPEKTY PRAWNE, INFORMATYCZNE, PRAKTYCZNE"
22 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
22 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
23 lutego | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
23 lutego | Warszawa | FORUM "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK DZIAŁA REKLAMA NA FACEBOOKU czyli SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAC CZASOPISMO NAUKOWE"
28 lutego - 1 marca | Warszawa | warsztaty "ROI/TCO METODY ANALIZY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH Z WDROŻEŃ IT"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78